นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมงานในพิธีถวายวิหารและหลวงพ่อพระพุทธชินสีห์
(หลวงพ่อสำเร็จ,หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล) ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562