กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
•นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ร่วมทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562