กิจกรรมวันวิสาขบูชา
     
          นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในเวลาช่วงเช้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
     
     
     
นักเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดหว่านบุญ
     
     
     
นักเรียนทำกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาและนั่งสมาธิ ณ วัดหว่านบุญ
     
     
     
นักเรียนเข้าชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ