:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ::

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
เขตพื้นที่บริการ
แผนที่
ติดต่อ
 
ฝ่ายงาน
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
งานการศึกษาพิเศษ
   
E-learning
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดหว่านบุญ
จำนวน ชาย 3   คน หญิง 10  คน รวมทั้งหมด 13  คน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  นางณัฐธยาณ์ ศรีคำรักษ์    ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3

  นายมานิตย์ จริตไวทย์
   ครู ชำนาญการ คศ.2

  นางอุบล เดชขำ
   ครู ชำนาญการ คศ.2

  นางสมใจ ปินตา
   ครู ชำนาญการ คศ.2

  นางนงเยาว์ ฉัตรน้อย
   ครู ชำนาญการ คศ.2

  นางศุภวรรณ วรรณโสภณ
   ครู ชำนาญการ คศ.2

  นางสาวขวัญตา ขวัญเมือง
   ครู คศ.1

  นางสาวพัชรา มากโฉม
   ครู คศ.1

  นางสาวจันทิมา ชูพงค์
   ครู คศ.1

  นายวีระชัย ทนทาน
   ครู คศ.1
  นางสาวนิตติยา พุทธากุล
   ครูผู้ช่วย
  นางสาววรางคณา คล้ายฉิม
   ครูผู้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

19/1หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120