การเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลอหก