กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
     
        นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการสูบบุหรี่ และการทำกิจกรรมป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่ รวมถึงการเดินขบวนรณรงค์การงดสูบบุหรี่บริเวณสถานที่ใกล้โรงเรียนวัดหว่านบุญ