พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 

           นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

     
     
คณะลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือสำรองโรงเรียนวัดหว่านบุญ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ วัดหว่านบุญ และภายในโรงเรียนวัดหว่านบุญ