กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญเข้าร่วมกิจกรรม
 
     
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำกิจกรรมใบงานความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด