พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒