นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญร่วมงาน
กตัญญุตาบูชาธรรม อายุวัฒนมงคล
๗๐ ปี พระปัญญานันทมุณี ๒๕ ปี วัดปัญญานันทาราม
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมด้วยนักเรียนร่วมทำการแสดงในงาน