กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
     
           นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ