กิจกรรมทัศนศึกษา สวนนงนุชพัทยา
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 -นักเรียนระดับชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562