พิธีไหว้ครู
 
        นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561