กิจกรรมปีการศึกษา 2561

การประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมงานพัฒนาการวิชาการ โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

กิจกรรมวันอาเซียน

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันภาษาไทย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการสูบบุหรี่

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

  นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในเวลาช่วงเช้า
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561