กิจกรรมปีการศึกษา 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปี 2561

โดยนายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดหว่านบุุญได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมการประชุมเชิงประปฏิบัติการการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2561 โดยมีท่านวิทยากร คือ นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดพิธีและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมวันมาฆบูชา

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่1-6 ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.คลองหก

คณะนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต. เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเจริญวิทยา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานเป็นผู้นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมเวียนเทียน และแห่เทียนพรรษา

นายภิมรมย์ วงษ์สมาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เวียนเทียนและแห่เทียนพรรษารอบอุโบสถ วัดหว่านบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560