กิจกรรมปีการศึกษา 2559

พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน

ระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันมาฆบูชา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันครู

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีงานวันครู เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา วิหารพระมงคลบพิตร วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง

ณ ค่ายภัทรศศิธร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ

ณ ค่ายศรีสวาท จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในการการะชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559

กิจกรรมถวายราชสดุดี

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมวันลอยกระทง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองเพื่อสืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมแสดงความไว้อาลัย

ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมอาเซียน

นางนงเยาว์ ฉัตรน้อย หัวหน้าวิชาการดรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานพิธีเปิดงานอาเซียน เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมวันภาษาไทย

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์

มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา

เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอล (ด้านหลังโรงยิมเนเซี่ยม 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน และแห่เทียนพรรษา ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานพิธีเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือกแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีไหว้ครู

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานพิฑีไหว้ครูของนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหว่านบุญ

วันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง

งานปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

รับมอบตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

รับมอบตัวระดับชั้นปฐมวัย
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559