กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลคลองหก
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมพิธีวางศิลากฤษ์ อาคารเรียน
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับอนุบาล
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558