ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
วันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
แนะแนวการศึกษาต่อ
การแข่งขันกรีฑา "อบจ คัพ"
การแสดง งานประจำปีวัดหว่านบุญ
ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-6
ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-3
งานวันเด็กแห่งขาติ
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
วันคริสมาสต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
ระดับภาคกลางและตะวันออก