การมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ