นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562