ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
         คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญยินดีต้อนรับ นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ