นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ และคณะครู ร่วมพิธีบวงสรวง เบิกเนตร ยกพระ
“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ทุ่งนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562