การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (LAS)  นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.5 ของโรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
โดยมีนายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานสนามสอบ