:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ::

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
เขตพื้นที่บริการ
แผนที่
ติดต่อ
 
ฝ่ายงาน
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
งานการศึกษาพิเศษ
งานกิจการนักเรียน
กิจกรรม
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
วิดีโอการแสดง
E-learning
 
 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน :: เขียว-แสด
 
ประชาสัมพันธ์
 
   
   
   
ประมวลภาพกิจกรรม

การประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมงานพัฒนาการวิชาการ โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
การจัดการศึกษาที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561
ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

กิจกรรมวันอาเซียน

 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู
กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันภาษาไทย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันสุนทรภู่

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการสูบบุหรี่

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในเวลาช่วงเช้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

19/1หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เว็บไซต์ www.watwhanboon.ac.th